Vychádza 6 x ročne*.
Predajná cena 1 výtlačku: 2,20 €

Ročné predplatné: 10,00 €

* Objednávku predplatného môžete posielajte aj e-mailom na adresu: goodwill@goodwill.eu.sk. Uveďte adresu na doručovanie časopisu, prípadne aj fakturačnú adresu a všetky fakturačné údaje (IČO, DIČ), e-mailovú adresu a telefónne číslo na prípadnú ďalšiu komunikáciu.

Za rozhodujúci termín, po ktorom začne zasielanie časopisu predplatiteľovi, sa považuje termín uhradenia predplatného na vyznačený účet.

* V prípade vydania bonusového čísla navyše v ročníku, takéto číslo je pre predplatiteľov grátis, predplatné platí na celých 12 kalendárnych mesiacov.

Goodwill Publishing, s.r.o.
Nevädzová 5
821 01 B r a t i s l a v a
IČO: 44 635 770
DIČ: 2022768990
IČ DPH: SK 2022768990
Bankové spojenie: ČSOB, Tomášikova 13, 815 63 Bratislava
č.ú. 4007389176/7500

Objednávací formulár

Objednávka
Fakturačná adresa
Doručovacia adresa
Antispam