Ľudová podpora pre euro je na dlhodobom maxime

Autor JF máj 2017 -
Ste za euro? Zhora nadol: Za (v eurozóne), Za (v EÚ28), Proti (v EÚ28), Proti (v eurozóne), Neviem. Ste za euro? Zhora nadol: Za (v eurozóne), Za (v EÚ28), Proti (v EÚ28), Proti (v eurozóne), Neviem.

Nedávny Eurobarometer ukázal rastúcu podporu spoločnej meny: za euro je 59 % obyvateľov EÚ, 72 % ľudí v eurozóne a 77 % Slovákov.

Grécka kríza je odpustená, Marine Le Penová a Marián Kotleba by sa mali trochu lepšie zamyslieť: európsky hlas ľudu totiž velebí euro. „Súhlasíte s tým, že v Európe je Európska hospodárska a menová únia s jednotnou menou euro?" Asi v tomto zmysle znela otázka, ku ktorej sa vyjadrovali respondenti v aprílovom prieskume Eurobarometra. Výsledok za celú Úniu: ÁNO 59 %, NIE 36 % a nevie 5 % respondentov. Ešte väčšiu podporu má euro v samotnej eurozóne: 72 %, pričom úplne najväčšiu v Luxembursku, Írsku a Estónsku – 85, 84 a 83 %. Euro sa nepáči najmä tým, čo ho nemajú; najmenej Čechom, kde má podporu len 22 %, v Británii 25 %. V prípade EÚ28 je súčasná podpora eura najvyššia od roku 2009, v eurozóne až od roku 2004.

JF

(Zdroj: Eurobarometer 461, máj 2017)

Podpora eura v jednotlivých štátoch

rsz ebs 461 pt1 en 58

Za – proti – neviem