Nezamestnanosť na Slovensku je na novom minime

Autor PB august 2017 -
Nezamestnanosť na Slovensku je na novom minime ÚPSVAR

Miera evidovanej nezamestnanosti podľa ÚPSVAR spadla v júli 2017 na číslo 6,7 % – pred rokom to bolo vyše 9 %. Rast HDP je 3,3 %.

Medzimesačne, teda oproti júnu, sa nezamestnanosť znížila o 0,2 percentuálneho bodu a medziročne je nižšia až o 2,7 p. bodu. Aktuálnej miere nezamestnanosti zodpovedá 182 754 disponibilných uchádzačov o prácu, čo je takmer o 74-tisíc menej ako pred rokom. Celková miera nezamestnanosti, teda taká, ktorá zahŕňa aj ľudí na PN-ke či absolventskej praxi, dosiahla v júli 7,91 %, čo predstavuje 215 495 nezamestnaných. Pretrvávajúci pokles nezamestnanosti je výsledkom pozitívneho ekonomického vývoja, ktorý sa prelieva aj do zlepšovania situácie na našom trhu práce.

Ekonomika solídne rastie

Slovenská ekonomika v 2. kvartáli 2017 medziročne vzrástla o 3,3 %, čo znamená pokračujúci priaznivý vývoj. Medzikvartálne, teda v porovnaní s 1. štvrťrokom, posilnilo naše hospodárstvo o 0,8 %. Vyplynulo to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR; podrobnejšiu štruktúru tvorby HDP zverejnia v septembri. Možno predpokladať, že ťahúňom bol domáci dopyt, predovšetkým spotreba domácností. To naznačovali už priebežne zverejňované údaje o vývoji maloobchodných tržieb, ktoré výrazne rástli a dokonca dosiahli najvyššie medziročné nárasty od krízy. Priaznivo sa vyvíja aj trh práce, keďže zamestnanosť sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšila o 2,2 %.

Rast HDP aj u susedov a v EMÚ

Darí sa aj obchodným partnerom Slovenska a eurozóne ako takej. Medziročne posilnilo HDP v menovom bloku o 2,2 % a v EÚ o 2,3 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti predchádzajúcim kvartálom. V medzikvartálnom porovnaní si eurozóna aj Únia pripísali rast o 0,6 %. Spomedzi krajín EÚ najrýchlejšie medziročne rástlo Rumunsko (o 5,7 % ), Lotyšsko (o 4,8 %), ČR (o 4,5 %) a Poľsko (o 4,4 %). Darí sa teda aj obchodným partnerom z V4, čo je pozitívom pre export SR. Výraznejšiu akceleráciu rastu HDP zaznamenalo aj Rakúsko (na úroveň 2,9 %). V Maďarsku medziročný rast ekonomiky mierne spomalil, napriek tomu ale dosiahol 3,6 %. Aj najväčšia európska ekonomika a náš hlavný obchodný partner – Nemecko – šliaplo na plyn a vykázalo rast o 2,1 %. Francúzsko výrazne zrýchlilo medziročný rast svojej ekonomiky na úroveň 1,8 %.

PB/JG