Magazín Goodwill je v súlade so svojou filozofiou prezentácie úspešných firiem a komunikačných projektov, ktorým chce poskytovať atraktívnu mediálnu platformu, otvorený pre nadväzovanie strategických partnerstiev s organizátormi odborných konferencií, seminárov, ale aj spoločenských eventov s kultivujúcim poslaním.

 

Vybrané konferencie a stretnutia, na ktorých účastníci dostanú časopis GOODWILL v roku 2017

Január - február

24. 1. Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky – odborná konferencia SOPK, Bratislava

29. 1. Krištáľové krídlo – galavečer s odovzdávaním cien, Bratislava

 

Marec - apríl

8. - 15. 3. zhromaždenia delegátov regionálnych komôr SOPK - Bratislava a krajské mestá

28. - 29. 3. Newmatec - medzinárodná konferencia o trendoch v automobilovom priemysle, Tále

29. 3. Marketing Day - Klub zameraný na good practices najmä pre manažérov marketingu a obchodu, Bratislava

20. 4. Forum World of Tomorrow  - päť svetovo uznávaných vizionárov a lídrov biznisu v Bratislave

20. 4. Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Bratislava

 

Máj

11. 5. Happy Company – zážitkovo-motivačná konferencia pre manažérov, Bratislava

18. - 19. 5. European Compliance Forum - konferencia o aplikácii legislatívy vo firmách, Modra-Harmónia

23. 5.  ITAPA – konferencia o digitálnom trhu a e-Governmente, Bratislava

31. 5. HR Salón „Age Managment Balancing"- konferencia o ľudských zdrojoch, Bratislava 

 

Jún

1. - 2. 6. SpeedChain Slovakia 2017: Výzvy a riešenia – logistická konferencia, Modra-Harmónia

15. 6. Venture Capital & Private Equity conference – konferencia pre investorov a manažérov firiem, Bratislava

22. 6. Welcome Summer Business Meeting – stretnutie medzinárodných obchodných komôr, Bratislava

 

September

Back to Work Business Meeting – stretnutie medzinárodných obchodných komôr, Bratislava

OTIS – konferencia o informatizácii a digitálnom trhu, hotel Bôrik, Bratislava

 

Október

Marketing Day 2 – Klub zameraný na good practices najmä pre manažérov marketingu a obchodu; Bratislava

Leadership Excellence – manažérska konferencia, Bratislava

Bezpečná dodávka energie – odborná konferencia s účasťou firiem a inštitúcií štátnej správy, Bratislava

Séria eventov a biznisových stretnutí zahraničných obchodných komôr v SR

 

November - december

ITAPA (jesenná) – konferencia o digitálnom trhu a e-Governmente, Bratislava

IN Fórum 2016 – manažérska konferencia, Modra-Piesok

 

 Pozn. Termíny niektorých podujatí budú upresnené v priebehu roka.